«Άφησε το παρελθόν στο  έλεος του Θεού, το παρόν στην Αγάπη Του και το μέλλον στην πρόνοιά Του»