Ο Σύνδεσμος «Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος»  κατά τα προηγούμενα έτη της λειτουργίας του από το 2008 έως τον Απρίλιο του  2017 που ιδρύθηκε το ιστολόγιο φρόντισε ώστε:

1.Να οργανώσει εκδηλώσεις με σκοπό τόσο την οικονομική ενίσχυση του Αννουσάκειου ιδρύματος όσο και την προβολή του γενικότερα στο ευρύτερο κοινωνικό φαίνεσται. Συμμετείχε ωστόσο ως συνδιοργανωτής σε εκδηλώσεις που οργάνωσε  το ίδρυμα ή κάποιος άλλος φορέας της περιοχής.

Συγκεκριμένα οργάνωσε :

α. Στις 30-6-2008 εκδήλωση στον πολυχώρο ΕΝΟΡΑΣΗ της ΙΜΚΣ με θέμα «Συμπόρευση  και Αλληλεγγύη των γενεών»

Continue reading